• MAY-JUN2021
 • 捐贈驗眼機 無數幼童受惠
 • 更多...
 • MAR-APR2021
 • 給予機會 關愛共贏
 • 更多...
 • October-December 2020
 • 「同心傳愛 奮志展才」
 • 更多...
 • 25/6/2021
 • 2021三〇三區聯合晚餐例會
 • 更多...
 • 25/5/2021
 • 香港兒童視力篩查及教育中心的創會典禮
 • 更多...
 • 22/5/2021
 • 2020-2021年度香港半島獅子會七代同堂
 • 更多...
 • <<  <十月 2019>  >>
     1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 
   17 
   18 
   19 
   20 
   21 
   22 
   23 
   24 
   25 
   26 
   27 
   28 
   29 
   30 
   31